Vienna Stock Exchange

Názov trhu: Vienna Stock Exchange

Skratka: VSE

Kód MIC: XWBO

Trhová kapitalizácia: $162.89 billion USD

Umiestnenie: Vienna, Austria

Obchodné hodiny: M-F, 9:04am - 12:00pm, 12:03pm - 5:30pm (CET)

Časové pásmo: M-F, 9:04am - 12:00pm, 12:03pm - 5:30pm (CET)

Pravidelný obchodný plán:

Monday-Friday:

8:00am – 8:55am — Opening Session

9:04am – 12:00pm — Trading Session

12:03pm – 5:30pm — Trading Session

5:45pm – 5:50pm — Extended Hours

Čiastočný obchodný plán:

Monday-Friday:

8:00am – 8:55am — Opening Session

9:04am – 2:15pm — Trading Session

2:19pm – 2:30pm — Extended Hours

Dovolenka:

Holiday Date Status
Good Friday Friday, April 15, 2022 Closed


2 months from now
Easter Monday, April 18, 2022 Closed


2 months from now
Pentecost Monday, June 6, 2022 Closed


4 months from now
National Day Wednesday, October 26, 2022 Closed


8 months from now
St. Stephen’s Day Monday, December 26, 2022 Closed


10 months from now

Adresa:

Vienna Stock Exchange
Wallnerstraße 8
A-1010 Vienna

Kontaktné informácie:

General Requests and Information:

info@wienerborse.at

Market Data Services:

marketdataservices@wienerborse.at

Website:

en.wienerborse.at

Phone Number:

+43 1 531650