Frankfurt Stock Exchange

Turu nimi: Frankfurt Stock Exchange

Lühend: FSX

MIC-kood: DAPA

Turukapital: $2.5 trillion USD

Asukoht: Frankfurt, Germany

Kauplemisaeg: M-F, 9:00am - 5:30pm (CET)

Ajavöönd: M-F, 9:00am - 5:30pm (CET)

Regulaarne kauplemisgraafik:

Monday-Friday:

9:00am – 5:30pm — Trading Session

Osaline kauplemisgraafik:

Monday-Friday:

9:00am – 3:00pm — Trading Session

Pühad:

Holiday Date Status
Good Friday Friday, April 15, 2022 Closed


2 months from now
Easter Monday, April 18, 2022 Closed


2 months from now
Christmas Monday, December 26, 2022
Closed


10 months from now

Aadress:

+49 4906 92110

Kontaktandmed:

Deutsche Börse AG:

info@deutsche-boerse.com

Deutsche Börse, North America:

dbsinc@deutsche-boerse.com

Website:

deutsche-boerse.com

Phone Number:

+49 4906 92110