Frankfurt Stock Exchange

Tirgus nosaukums: Frankfurt Stock Exchange

Abreviatūra: FSX

MIC kods: DAPA

Tirgus vāciņš: $2.5 trillion USD

Atrašanās vieta: Frankfurt, Germany

Tirdzniecības stundas: M-F, 9:00am - 5:30pm (CET)

Laika zona: M-F, 9:00am - 5:30pm (CET)

Regulārais tirdzniecības grafiks:

Monday-Friday:

9:00am – 5:30pm — Trading Session

Daļējs tirdzniecības grafiks:

Monday-Friday:

9:00am – 3:00pm — Trading Session

Brīvdienas:

Holiday Date Status
Good Friday Friday, April 15, 2022 Closed


2 months from now
Easter Monday, April 18, 2022 Closed


2 months from now
Christmas Monday, December 26, 2022
Closed


10 months from now

Adrese:

Frankfurt Stock Exchange
The Cube
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn Germany

Kontaktinformācija:

Deutsche Börse AG:

info@deutsche-boerse.com

Deutsche Börse, North America:

dbsinc@deutsche-boerse.com

Website:

deutsche-boerse.com

Phone Number:

+49 4906 92110